GEREKLİ EVRAKLAR

 Gerçek kişi içiN

-Kimlik Fotokopisi

-İkametgah İlmuhaberi

-Yatırım Hesabı Dekontu
Tüzel kişi için
-Ticaret Sicil Gazetesi

-İmza Sirküleri

-Faaliyet Belgesi

-Vergi Levhası

-İkametgah İlmuhaberi

-Kimlik Fotokopisi

-Yatırım Hesabı Dekontu