Akıllı KOBİ Platformu 27-05-2021

İşini dijitale taşımak ve dijital dönüşümünü gerçekleştirmek isteyen KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu ürün ve

hizmetlerin tek bir noktadan ulaşılabilir olmasını sağlamak ve bu konuda rehberlik ve eğitim hizmetleri

sunmak amacıyla Birliğimiz ve Visa iş birliğinde Akıllı KOBİ platformu çalışmaları başlatılmıştır.

Platform iki faz halinde faaliyete geçirilecek olup, ilk fazında teknoloji tedarikçilerinin KOBİ'lere yönelik

ürün ve hizmetleri tespit edilerek sınıflandırılacak, ikinci fazında ise sınıflandırılan ürün ve hizmetler

KOBİ'lerin erişimine açılacaktır. 6 Mayıs 2021 tarihinde platformun ilk fazı başlatılmıştır. Platforma ilişkin

bilgi notu ve basın bülteni ekte sunulmaktadır.

Platformun web sitesine http://www.akillikobi.org.tr adresinden erişim sağlanabilmektedir. Platforma ilişkin

duyurulara ayrıca akillikobiorgtr hesap adı ile Twitter, Facebook, Instagram ve Linkedin hesaplarından

ulaşılabilmektedir.