Almanya Aile Şirketlerinin Devralınması Hk. 07-11-2022

lgide kayıtlı yazıda, nüfusunun yarısından fazlası 40 yaş üzeri olan Federal Almanya Cumhuriyeti'nde yeni

neslin bulunmaması ya da aile şirketini devam ettirmemeye yönelmemesi nedeniyle birçok karlı şirketin, ticari

faaliyetlerine devam edemediği ve ticari faaliyetlerinin önemli bir kısmını başka işletmelere devredeceği

iletilmektedir.

Yazıda devamla, durumun Almanya'ya ihracat gerçekleştiren ya da pazara girme fırsatı arayan Türk

firmalarımız için önemli bir fırsat barındırdığı, Federal Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı ve

Almanya Sanayi ve Ticaret Odası koordinasyonunda yürütülen "NEXXT-CHANGE" veri tabanından

devredilmesi planlanan firmalara ilişkin detaylı bilgilere ulaşılmasının mümkün olduğu, firmaların

devralınması noktasındaki finansman ihtiyacını karşılamak ve finansal planlamanın gerçekleştirilmesi adına

Almanya Kalkınma Bankasının (KfW Bank) da projenin önemli bir uygulayıcısı konumunda bulunduğu ifade

edilmektedir.