Mustafa Bedirhan SALMANLI
Mustafa Bedirhan SALMANLI
GENEL SEKRETER VEKİLİ mustafabedirhan.salmanli@yerkoytb.org.tr
Fuat ÇELİK
Fuat ÇELİK
GENEL SEKRETER YARDIMCISI fuat.celik@yerkoytb.org.tr
Zehra TAŞ
Zehra TAŞ
TESCİL MEMURU (Laborant) zehra.tas@yerkoytb.org.tr
Cahit ŞAHİN
Cahit ŞAHİN
KANTAR MEMURU cahit.sahin@yerkoytb.org.tr
Arif HOŞGÖR
Arif HOŞGÖR
KANTAR MEMURU arif.hosgor@yerkoytb.org.tr
Torun ÖZDEMİR
Torun ÖZDEMİR
KANTAR MEMURU torun.ozdemir@yerkoytb.org.tr