SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

HİZMETİN BEDELİ (TL.)

1

BORSAYA KAYIT OLMA

GERÇEK KİŞİLER İÇİN :

Kayıt için müracaat edilen tarihten sonraki ilk Yönetim Kurulu Toplantısında (En Geç 15 Gün)

BORSA KAYIT ÜCRETİ

(50 TL -400 TL ARASI

1.Borsa kayıt beyannamesi

2.Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi.

3.Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği

4.Noter tasdikli imza sirküleri

5.İkametgâh ilmühaberi

6.Üç adet fotoğraf

7.Vergi levhası

8.Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler

TÜZEL KİŞİLER İÇİN :

1.Borsa kayıt beyannamesi

2.Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi.

3.Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri

4.Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği

5.Temsilcilerin üç adet fotoğrafı

6.Temsilcilerin ikametgâh ilmühaberi

7.Vergi levhası

8.Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler

2

BORSADAN

KAYIT SİLDİRME

1.Yetkili kişi tarafından yazılmış kayıt sildirme dilekçesi

Kayıt silme için müracaat edilen tarihten sonraki ilk Yönetim Kurulu Toplantısında (En Geç 15 Gün)

BEDELSİZ

2.Vefat halinde, varisler tarafından yazılmış kayıt sildirme dilekçesi

3.Vergi dairesince düzenlenen işyeri kapama tutanağı sureti

4.Gerekli görülecek diğer belgeler

3

ALIM-SATIM TESCİL İŞLEMLERİ

1.Alım tescilleri için müstahsil makbuzlarına ait dip koçanı veya fotokopisi

10-30 Dakika

 

2.Alım tescilleri için stopaj borcu olmadığına dair belge

Tescil Ücreti Oranı:% 0,2 (Binde 2)

3.Satış tescilleri için faturalara ait dip koçanı veya fotokopisi

 

4.İthalat tescilleri için gümrük beyannamesi veya fotokopisi

İhracat Tescilleri Bedelsiz.

5.İhracat tescilleri için faturalara ait dip koçanı veya fotokopisi.

 

6.Firma kaşesi

 

7.Gerekli görülecek diğer belgeler

 

4

SALON SATIŞI

1.Kayıt için satıcı nüfus cüzdanı veya fotokopisi

120 Dakika

2.Araç ile gelmiş ve usulünce alınmış numunenin ön analiz sonucu

5

HUBUBAT ANALİZİ

1.Kayıt için satıcı nüfus cüzdanı veya fotokopisi

120 Dakika

2. En az 2 kg. usulünce alınmış homojen numune

6

TARTI

İŞLEMLERİ

1.Tartımı yapılacak olan araç

5 Dakika

Traktör vb. :10-TL.

Kamyon : 20.-TL.

Tır : 20-TL.

  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

          İlk Müracaat Yeri                                                            İkinci Müracaat Yeri           

          İsim : Zehra TAŞ                                                              İsim : Mustafa Bedirhan SALMANLI

          Unvan : Tescil Memuru                                                 Unvan : Genel Sekreter       

           Adres :Haşim Kılıç Mah.  Bünyamin                          Adres :Haşim Kılıç Mah.  Bünyamin

          Gayretli Cad. No:A/2 Yerköy/Yozgat                            Gayretli Cad. No:A/2 Yerköy/Yozgat         

           Telefon : 0 (354) 516 13 98                                              Telefon : 0 (354) 516 13 98

           Faks :      0 (354) 516 67 35                                              Faks :      0 (354) 516 67 35

            e-posta : zehra.tas@yerkoytb.org.tr                                  e-posta : mustafabedirhan.salmanli@yerkoytb.org.tr